Gebruiksvoorwaarden

Gehele of gedeeltelijke herpublicatie of vermenigvuldiging van op deze website gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto's en andere informatie en html-code, op welke wijze dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de eigenaars van deze website niet toegestaan. Voor het verkrijgen van toestemming of het inwinnen van verdere informatie dient schriftelijk contact opgenomen te worden met Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen, Van Raveschotstraat 1A, 5161AX Sprang-Capelle, gemeente Waalwijk, telefoon 0416 31 4003, The Netherlands.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat er fouten ingeslopen zijn en bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet langer juist is. Alle op onze webpagina's verstrekte informatie wordt verondersteld volstrekt betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op elk moment veranderd worden. Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen en de makers van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door bezoekers van deze website opgestelde of uitgevoerde plannen op basis van op deze website vermelde gegevens.

Ook biedt Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen geen enkele garantie dat de op deze website afgebeelde materialen en objecten steeds in voorraad zijn. Eventuele verdere vragen kunt u op dit formulier stellen.

Aangezien Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen veelvuldig in zowel binnen- als buitenland op zoek is naar historische objecten, wordt van alle potentiële cliënten verwacht dat zij hun komst altijd van tevoren aankondigen. Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen kan het nimmer worden aangerekend, in voorkomende gevallen dat er niemand op het bedrijf aanwezig blijkt te zijn bij onaangekondigd bezoek.

Copyright 2003 Hans Brokx Antieke Bouwmaterialen. Alle rechten voorbehouden. Aan de gepubliceerde informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.